NOVA ISO CERTIFIKATA 14001:2015 IN 9001:2015

NOVA ISO CERTIFIKATA 14001:2015 IN 9001:2015

Družba Melamin je na osnovi redne in prehodne presoje, ki je potekala 13 in 14..5.2019,  prejela  certifikata po standardih ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

ISO 14001-2015  ISO 9001-2015