Obvestilo o začetku izvajanja RR projekta »smartMELAMINE«

Obvestilo o začetku izvajanja RR projekta »smartMELAMINE«

S 1.5.2017 se je v okviru razpisa Evropske komisije Horizon 2020 (shema H2020-SMEInst-2016-2017) začelo izvajanje razvojnega projekta smartMELAMINE. Gre za skupni projekt podjetij Melamin d.d. Kočevje, smartpolymer GmbH ter smartMELAMINE d.o.o., ki bo trajal do konca aprila leta 2019. Glavni namen projekta je razvoj inovativnih lahkih netkanih tekstilij s superiornimi ognjevarnimi in toplotno-akustičnimi izolativnimi lastnostmi. Skupna vrednost projekta znaša 2.338.954,00 EUR, delež sofinanciranja pa znaša 70%. Vse dodatne informacije o projektu najdete na spletni strani podjetja smartMELAMINE.

„Projekt je prejel sredstva s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 756081“