Arhiv: Poročila sanacije

Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 9.1. do 17.3.2023

VARSTVO OKOLJA METEORNE VODE , PITNA VODA, ZEMLJA, DEKONTAMINACIJA OBMOČJA, POŽARNO VARSTVO, NEVARNE SNOVI NA LOKACIJI, VARSTVO PRED NESREČAMI Ni sprememb od zadnjega poročanja.   REKONSTRUKCIJA TOVARNE Na lokaciji se nadaljujejo dela, povezana z rekonstrukcijo tovarne. Trenutno potekajo rekonstrukcije na hladilnem sistemu (zamenjava hladilnih stolpov), na objektu čistilna naprava, na cisternskem skladišču s pretakališčem in

preberite več ->

Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 26.11.2022 do 8.1.2023

VARSTVO OKOLJA METEORNE VODE , PITNA VODA, ZEMLJA, DEKONTAMINACIJA OBMOČJA, POŽARNO VARSTVO, NEVARNE SNOVI NA LOKACIJI, VARSTVO PRED NESREČAMI Ni sprememb od zadnjega poročanja.   REKONSTRUKCIJA TOVARNE Na lokaciji se nadaljujejo dela rekonstrukcije tovarne. Trenutno v podjetju obratujejo: Kotlovnica na biomaso (100%) in ostali energetski podporni sistemi Čistilna naprava za odpadne vode Čistilna naprava za

preberite več ->

Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 7.10. do 25.11.2022

VARSTVO OKOLJA METEORNE VODE Vse meteorne kanalizacije so v normalnem obratovanju. PITNA VODA Ni sprememb od zadnjega poročanja. ZEMLJA Ni sprememb od zadnjega poročanja.   VARSTVO PRED NESREČAMI POŽARNO VARSTVO Vsi pritipožarni sistemi v podjetju, ki niso bili uničeni normalno obratujejo. Izvaja se stalna (24/7) požarna straža na lokaciji podjetja ter fizično varovanje celotne lokacije

preberite več ->

Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 9.9. do 6.10.2022

VARSTVO OKOLJA METEORNE VODE Sanacija ugotovljenih poškodb na meteorni kanalizaciji je bila uspešno izvedena. Vse meteorne kanalizacije so v normalnem obratovanju. PITNA VODA Ni sprememb od zadnjega poročanja. ZEMLJA Ni sprememb od zadnjega poročanja.   VARSTVO PRED NESREČAMI POŽARNO VARSTVO Vsi pritipožarni sistemi v podjetju, ki niso bili uničeni normalno obratujejo. Izvaja se stalna (24/7)

preberite več ->

Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 3.9. do 8.9.2022

VARSTVO OKOLJA METEORNE VODE Ni sprememb od zadnjega poročanja. Meteorne vode se po izvedenem čiščenju jaškov in kanalov normalno odvajajo v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode iz lovilnih sistemov cisternskega skladišča in cestnega pretakališča ob obratu Smole II se zbirajo na lokaciji obrata. Na meteorni kanalizaciji ki povezuje iztok Rudniškega jezera v Rinžo so bile ugotovljene

preberite več ->

Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 27.8. do 2.9.2022

  VARSTVO OKOLJA METEORNE VODE Meteorne vode se po izvedenem čiščenju jaškov in kanalov normalno odvajajo v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode iz lovilnih sistemov cisternskega skladišča in cestnega pretakališča ob obratu Smole II se zbirajo na lokaciji obrata. Na meteorni kanalizaciji ki povezuje iztok Rudniškega jezera v Rinžo so bile ugotovljene poškodbe, ki niso posledica

preberite več ->

Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 20.8. do 26.8.2022

VARSTVO OKOLJA METEORNE VODE Meteorne vode se po izvedenem čiščenju jaškov in kanalov normalno odvajajo v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode iz lovilnih sistemov cisternskega skladišča in cestnega pretakališča ob obratu Smole II se zbirajo na lokaciji obrata. Na meteorni kanalizaciji ki povezuje iztok Rudniškega jezera v Rinžo so bile ugotovljene poškodbe, ki niso posledica nesreče.

preberite več ->

Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 16.7. do 19.8.2022

V začetku avgusta je v podjetju potekal načrtovan letni remont. Od obdobja zadnjega poročanja se je zaradi letnih dopustov intenzivnost del na lokaciji ustrezno zmanjšala. Ponovni delni zagon tovarne je bil izveden 16.8.2022. VARSTVO OKOLJA METEORNE VODE Meteorne vode se po izvedenem čiščenju jaškov in kanalov normalno odvajajo v meteorno kanalizacijo. Fekalna kanalizacija po izvedenem

preberite več ->

Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 8.7. do 15.7.2022

VARSTVO OKOLJA METEORNE VODE Ni sprememb od zadnjega poročanja. Meteorne vode izven vplivnega območja nesreče se normalno odvajajo v meteorno kanalizacijo. Fekalna kanalizacija po izvedenem čiščenju jaškov in kanalov na lokaciji obrata spet normalno obratuje. Meterone vode iz prizadetega območja (bivša rdeča cona) se še vedno zbirajo na lokaciji obrata. Ravnanje z meteornimi vodami ter

preberite več ->

Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 1.7. do 8.7.2022

VARSTVO OKOLJA METEORNE VODE Ni sprememb od zadnjega poročanja. Meteorne vode izven vplivnega območja nesreče se normalno odvajajo v meteorno kanalizacijo. Fekalna kanalizacija po izvedenem čiščenju jaškov in kanalov na lokaciji obrata spet normalno obratuje. Meterone vode iz t.i. rdeče cone se še vedno zbirajo na lokaciji obrata. Ravnanje z meteornimi vodami ter fekalnimi vodami

preberite več ->