Kontakt

Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje
Tomšičeva cesta 9
SI 1330 Kočevje
Slovenija

T  +386 1 8959 300
F  +386 1 8959 480
E  info@melamin.si
M  press@melamin.si
W www.melamin.si

KONTAKTNE OSEBE V PODJETJU MELAMIN KOČEVJE D.D.

direktor družbe

SREČKO ŠTEFANIČ
univ. dipl. kem.
T +386 1 8959 400
F +386 1 8959 480

direktor PE Lesna industrija

ALEŠ MARENTIČ
dipl. org. ing. stroj.
T +386 1 8959 310
F +386 1 8959 481

direktor PE Kemična industrija

DAMJAN MURN
univ. dipl. ekon.
T +386 1 8959 350
F +386 1 8959 482

direktor PE Obutvena industrija

MIRO AUPIČ
univ. dipl.ekon.
T +386 1 8959 450
F +386 1 8959 483

direktor sektorja za gospodarjenje

BORUT HOČEVAR
univ. dipl. ekon.
T +386 1 8959 420
F +386 1 8959 480

direktor splošno kadrovskega sektorja

BOŠTJAN GROM
univ. dipl. prav.
T +386 1 8959 410
F +386 1 8959 480

skrbnik za tehnologije in investicije

dr. IGOR MIHELIČ
univ. dipl. inž. kem. inž.
T +386 1 8959 374
F +386 1 8959 482

skrbnik za kakovost, okolje, zdravje in varnost

Mag. MATEJA
ALJAŽ ROŽIČ
univ. dipl. kem.
T +386 1 8959 360
F +386 1 8959 482

vodja komerciale v PE Kemična industrija

ALEKSEJ ARKO
univ. dipl. kem.
T +386 1 8959 357
F +386 1 8959 482