Sredstva za retencijo, flokulacijo in odvodnjavanje

Sredstva za retencijo, flokulacijo in odvodnjavanje

MELAPRET RO

Modificirana poliamidamin-epiklorhidrinska smola, ki se uporablja predvsem za čiščenje odpadnih vod, sama ali v kombinaciji s poliakrilnimi flokulanti.