MODIFICIRANE MELAMINSKE, SEČNINSKE IN GLIOKSALNE SMOLE

MODIFICIRANE MELAMINSKE, SEČNINSKE IN GLIOKSALNE SMOLE

Modificirane melaminske smole za tekstilno industrijo s kateri dosežemo obstojnost tiska in barv kot tudi ostale lastnosti.

MELATEKS 700

Popolnoma vodotopna visoko metilirana melaminska smola, priporočljiva za uporabo kot fiksirno sredstvo, predvsem v sistemih s pigmentnim tiskanjem.

MELATEKS 701

Popolnoma vodotopna visoko metilirana melaminska smola z ožjim območjem viskoznosti, priporočljiva za uporabo, kot fiksirno sredstvo, predvsem v sistemih s pigmentnim tiskanjem.

MELATEKS 500

Vodotopna modificirana melaminska smola, kompatibilna z ostalimi sintetičnimi smolami, mehčali, polnili in penetrirni- mi sredstvi.

MELATEKS 501

Vodotopna modificirana melaminska smola z zelo nizko vsebnostjo prostega formaldehida, kompatibilna z ostalimi sintetičnimi smolami, mehčali, polnili in penetrirnimi sred- stvi.

MELATEKS 400

Dimetilol-dihidroksi-etilensečnina (DMDHEU) se uporablja pri suhem, mokrem in vlažnem zamreževanju, pomembna zlasti za obstojnost tiska in barv na tekstilu. Končni učinek je odpornost na pranje pri visokih temperaturah.