Omogočamo spremljanje objav dnevnih izpustih prahu in odpadne vode

Omogočamo spremljanje objav dnevnih izpustih prahu in odpadne vode

V podjetju Melamin se zavedamo svoje odgovornosti do okolja, v katerem delujemo, zato kot obrat visokega tveganja vselej izpolnjujemo dolžnosti in zaveze s področja ravnanja z okoljem. Pri tem izvajamo dnevne monitoringe emisij prahu in odpadne vode iz lastne čistilne naprave, podatke o izpustih pa odslej redno objavljamo na naši spletni strani.  

V želji po preglednem delovanju in ravnanju smo vsem zainteresiranim na svoji spletni strani omogočili vpogled v dnevne podatke o izpustih prahu in odpadne vode iz lastne čistilne naprave, pri čemer so navedeni aktualni podatki in mejne vrednosti, ki pritičejo posameznemu parametru.

Povezava do spletne strani z objavo dnevnih podatkov: Dnevni podatki o emisijah

V podjetju smo tudi v letu 2022 izpolnili vse dolžnosti in zaveze s področja ravnanja z okoljem. Zainteresirana javnost lahko s tem povezane aktivnosti spremlja na naši spletni strani, kjer smo nedavno objavili tudi poročilo za leto 2022.

V Melaminu v letošnjem letu nadaljujemo z izvajanjem vseh predpisanih meritev iz okoljevarstvenega dovoljenja. Pri tem zagotavljamo stabilnost delovanja kotlovnice na lesno biomaso in izvajamo trajne meritve emisij v zrak. Poleg rednih lastnih meritev monitoring izvajajo tudi pooblaščene zunanje institucije.