Podatki o dnevnih izpustih prahu in odpadne vode

Podjetje Melamin bo do konca avgusta pričelo z ažurnim objavljanjem podatkov o dnevnih meritvah izpustov prahu iz kotlovnice ter podatkov o izpustih vode. Podatki bodo zainteresirani javnosti dostopni na naši spletni strani.

V Melaminu se zavedamo, da prebivalce Kočevja in ostalo zainteresirano javnost zanima vpliv našega delovanja na okolje, zato smo v želji po preglednem delovanju pričeli z vzpostavljanjem spletnega mesta, kjer se bodo ažurno objavljali podatki o dnevnih izpustih prahu ter izpustih odpadne vode. Spletno mesto bo začelo delovati ob koncu meseca avgusta, saj bo proizvodnja zaradi načrtovanega vsakoletnega remonta od petka, 4. avgusta 2023, do vsaj 21. avgusta 2023 ustavljena.

Podatke bomo objavljali na podstrani Okolje, v zavihku Dnevni podatki o emisijah, ki bo aktiven od konca avgusta dalje.

Že zdaj pa so na spletni strani na zavihku Poročila o monitoringih na voljo podatki o monitoringih emisij v zrak in emisij odpadne vode, ki jih izvajajo zunanje pristojne in pooblaščene institucije. Na povezavah so na voljo dokumenti meritev emisij na izpustih iz posameznih tehnoloških enot podjetja Melamin. Ob tem je na voljo tudi povzetek poročila Programa o odgovornem ravnanju podjetja Melamin, dostopno pa je tudi celotno poročilo za leto 2022.