Predstavitev podjetja melamin

Predstavitev podjetja melamin

MELAMIN company presentation

Družba Melamin d.d. Kočevje si je v zadnjem desetletju uspela ustvariti prepoznavno mesto v niši melaminske kemije. V evropskem prostoru smo poznani kot soliden in konkurenčen dobavitelj smol za papirno in gradbeno industrijo ter impregniranih dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo.

V svetovnem merilu pa postajamo vse bolj razpoznavni s produkti za lakarsko in gumarsko industrijo. Posebej velik napredek smo v zadnjih letih dosegli na področje smol na bazi heksametilol-melamina, kjer uvajamo najsodobnejšo kontinuirno tehnologijo.

V zadnjih letih smo povečevali prodajo z dvoštevilčnimi letnimi stopnjami rasti. Z jasno začrtano vizijo in strategijo želimo postati eden najpomembnejših igralcev v niši modificiranih melaminskih smol.

Edino rešitev pred vse večjimi pritiski na cene surovin, zaostreno svetovno konkurenco, neugodnimi valutnimi razmerji in pritiski na plače vidimo v prehodu na izdelke z višjo dodano vrednostjo ob uvedbi najmodernejših tehnologij, ki pa so tudi plod lastnega razvoja.
Zato si bodočnosti brez močnega lastnega razvoja ne moremo predstavljati. Pri tem pa vse bolj sodelujemo tudi zunanjimi domačimi in tujimi partnerji, ki v projekte prinesejo nove poglede in rešitve.

Posebno pozornost pa ob vsem razvoju posvečamo tudi okolju kjer bivamo in delujemo. Z investicijami v ekološko naravnane projekte, kot so bili lastna biološko-kemijska čistilna naprava, zaprti sistem hladilnih vod, zmanjševanje emisij v zrak in reciklažo topil zmanjšujemo svoj vpliv na okolje celo pod norme, ki jih predpisuje evropska zakonodaja.

Svojo odprtost za javnost dokazujemo s programom odgovornega ravnanja (responsible care), v katerega smo pristopili med prvimi v Sloveniji.
Ker imamo cilj jasno zastavljen, nas tudi večje ovire na razvojni poti ne morejo presenetiti.

podpis

direktor družbe
Štefanič Srečko
univ. dipl. kem.