Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 26.11.2022 do 8.1.2023

VARSTVO OKOLJA

METEORNE VODE , PITNA VODA, ZEMLJA, DEKONTAMINACIJA OBMOČJA, POŽARNO VARSTVO, NEVARNE SNOVI NA LOKACIJI, VARSTVO PRED NESREČAMI

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja.

 

REKONSTRUKCIJA TOVARNE

 • Na lokaciji se nadaljujejo dela rekonstrukcije tovarne.
 • Trenutno v podjetju obratujejo:
  • Kotlovnica na biomaso (100%) in ostali energetski podporni sistemi
  • Čistilna naprava za odpadne vode
  • Čistilna naprava za odpadni zrak (vodni pralnik in sistem za čiščenje odpadnega procesnega zraka s postopkom termične oksidacije)
  • Obutvena industrija (100%)
  • Lesna industrija (100%)
  • Kemijska industrija (cca. 50%)
   • Reaktorska linija R9 (obrat H3M)
   • Mešalnica Silomela (promotor adhezije za gumarsko industrijo)
   • Reaktorska linija R1 (obrat SMOLE II)
   • Reaktorska linija R2 (obrat SMOLE II)
   • Reaktorska linija R10 (obrat SMOLE II)
   • Reaktorska linija R11 (obrat SMOLE II)
   • Reaktorska linija KR2 (obrat HMM)
   • Destilacijske kolone za reciklažo surovin
   • Reaktorska linija KR-1 (pripravljena na začetek obratovanja)

 

NOVA LOKACIJA

Naročena je bila izdelava strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev OPN Občine Kočevje za umestitev novega proizvodnega obrata tovarne Melamin, ki vključuje:

 1.  strokovne podlage za umestitev gospodarske cone Kočevje sever,
 2.  idejne rešitve posameznih prostorskih ureditev, na osnovi katerih se bodo izdelale spremembe in dopolnitve OPN Občine Kočevje,
 3.  postopek uveljavitve sprememb in dopolnitev OPN Kočevje za gospodarsko cono Kočevje sever,
 4.  okoljsko poročilo

Okvirni roki so marec 2023 (točka a.), junij 2023 (točka b.) in leto 2024 (točka c. in d.)

 

8.1.2023
Igor Mihelič,
Peter Maležič

14 OS-komisija 9.1.2023 (139.3 KiB)