Predstavitev aktualnih aktivnosti, investicij in načrtov

Predstavitev aktualnih aktivnosti, investicij in načrtov

V Melaminu si prizadevamo za transparentno delovanje, pri čemer informacije o tekočih aktivnostih, investicijah in načrtih redno objavljamo na naši spletni strani in družbenih omrežjih. V želji po transparentnem delovanju smo v podjetju vzpostavili tudi redno obveščanje o emisijah v zrak in odpadne vode, ki so na voljo v zavihku »Dnevni podatki o emisijah« in izkazujejo delovanje v skladu z zakonodajnimi okvirji in določili.

Podjetje Melamin obratuje v skladu z načrti in dosega zastavljene cilje. Sanacijska dela so v celoti zaključena, uspešno se izvajajo tudi aktivnosti na področju rekonstrukcije in modernizacije varnostnih, proizvodnih ter logističnih sistemov v podjetju.

Trenutno v podjetju obratujejo:

 • Kotlovnica na biomaso in ostali energetski podporni sistemi
 • Čistilna naprava za odpadne vode
 • Čistilna naprava za odpadni zrak
 • Obutvena industrija
 • Lesna industrija
 • Kemijska industrija (cca. 70%)
  • Reaktorska linija R9 (obrat H3M)
  • Mešalnica Silomela (promotor adhezije za gumarsko industrijo)
  • Obrat za homogenizacijo smol (obrat OHS)
  • Reaktorska linija R1 (obrat SMOLE II)
  • Reaktorska linija R2 (obrat SMOLE II)
  • Reaktorska linija R10 (obrat SMOLE II)
  • Reaktorska linija R11 (obrat SMOLE II)
  • Reaktorska linija R5 (obrat SMOLE II)
  • Reaktorska linija KR2 (obrat HMM)
  • Destilacijske kolone za reciklažo surovin
  • Reaktorska linija KR-1 (obrat HMM, pripravljen na začetek obratovanja)
  • Reaktorska linija R6 (obrat SMOLE II, pripravljen na začetek obratovanja)
  • Reaktorska linija R8 (obrat SMOLE II, pripravljen na začetek obratovanja)

Ob tem trenutno v podjetju potekajo sledeče razvojne aktivnosti:

 • Modernizacija proizvodne reaktorske linije R4.
 • Rekonstrukcija in modernizacija cisternskega skladišča ter pretakališča.
 • Izgradnja bazena gasilne vode s črpališčem in šprinkler postaje.
 • Izgradnja bazena za zajem požarne vode.
 • Izgradnja tovornega vhoda (Roška cesta).

V Melaminu si prizadevamo za nadgradnjo sistemov na več področjih, pri čemer sledimo načrtom in časovnici. Poleg obstoječih tekočih aktivnosti so prihodnji načrti podjetja Melamin sledeči:

 • Zaključek rekonstrukcijskih del in vzpostavitev 80% proizvodnih zmogljivosti (brez uporabe epiklorhidrina) na obstoječi lokaciji.
 • Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev nove lokacije za proizvodno dejavnost v občini Kočevje. Dne 1. 2023 je bila izvedena prva javna predstavitev preliminarne študije nove lokacije za selitev proizvodnega dela tovarne Melamin. Po predstavitvi je bilo izraženih veliko različnih stališč in mnenj občanov, predstavnikov civilnih iniciativ in okoljskih organizacij. Na osnovi vseh izmenjanih informacij je bila sprejeta odločitev, da podjetje izdela dopolnitev preliminarne študije z upoštevanjem kriterijev družbene sprejemljivosti. Dopolnitev študije je v zaključni fazi.
 • Nadaljevanje aktivnosti na novi lokaciji za proizvodno dejavnost izven občine Kočevje (v eni od držav EU).