Program odgovornega ravnanja (por)

Program odgovornega ravnanja (por)

Družba Melamin sprejema in uresničuje zaveze iz Svetovne listine Programa odgovornega ravnanja (POR), ki ga v Sloveniji vodi GZS – Združenje kemijske industrije pod okriljem Mednarodnega sveta kemijskih združenj (ICCA) in Sveta evropske kemijske industrije (CEFIC).

Informacije o poročili za posamezno leto lahko prejmete pri skrbnici za kakovost, okolje, zdravje in varnost.