Program odgovornega ravnanja (por)

Program odgovornega ravnanja (por)

Družba Melamin sprejema in uresničuje zaveze iz Svetovne listine Programa odgovornega ravnanja (POR), ki ga v Sloveniji vodi GZS – Združenje kemijske industrije pod okriljem Mednarodnega sveta kemijskih združenj (ICCA) in Sveta evropske kemijske industrije (CEFIC).

Celotno poročilo o odgovornem ravnanju družbe Melamin je na voljo na povezavi:

Program Odgovornega Ravnanja - Poročilo 2022 (615.6 KiB)

Informacije o poročilih za posamezno leto lahko prejmete pri skrbnici za kakovost, okolje, zdravje in varnost.