Razvojno raziskovalni projekt “razvoj melaminskih pen”

Razvojno raziskovalni projekt "razvoj melaminskih pen"
Z oktobrom 2011 se je uspešno zaključil razvojno raziskovalni projekt Razvoj melaminskih pen, s katerim je podjetje Melamin d.d. Kočevje kandidiralo na razpisu Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09 v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
Naročnik javnega razpisa je bilo Ministrstvo za gospodarstvo, izvajalec razpisa pa je bila Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije.
Projekte, izbrane na javnem razpisu, je v 85 % deležu nepovratnih sredstev financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ostala finančna  sredstva (15 %) je zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo RS.
Melamin d.d. Kočevje je na projektu sodelovalo kot nosilno podjetje s 86,1 % deležem lastnih sredstev za financiranje izvajanja projekta, sodelujoče podjetje na projektu je bil ENOOP d.o.o. s 13,9 % vloženih lastnih sredstev.
V okviru projekta smo sodelovali z uglednimi domačimi raziskovalnimi inštitucijami in domačimi ter tujimi dobavitelji tehnološke opreme. Skupna vrednost projekta je znašala 2.435.010 EUR, višina nepovratnih sredstev pa 61,5 % oziroma 1.497.582 EUR.
Melaminske pene so zaradi svojih izjemnih lastnosti, kot so negorljivost, izjemno nizka gostota, inertnost in nizka toplotna prevodnost, tržno zelo zanimiv proizvod, saj se možnosti aplikativne uporabe kažejo kot odličen termo/zvočno izolacijski material v npr. letalski, avtomobilski in  akustični industriji ter v gradbeništvu.
Cilj projekta, ki je trajal dve leti, je bil razvoj tehnologije in aplikativne uporabe melaminskih pen na pilotnem nivoju. Uspešno je bila izvedena investicija v visoko zahtevno tehnološko opremo – analitska naprava LC-MS. S strani podjetja Melamin d.d. Kočevje je bilo v sklopu projekta realiziranih 5 inovacij ter patent z naslovom Penjeni materiali na osnovi kombinacije polimerov, pridobljenih iz obnovljivih virov in amino smol ter postopek za njihovo izdelavo. Patentna prijava je bila vložena na Urad RS za intelektualno lastnino dne 22.7.2011. Podjetje ENOOP d.o.o. je v sklopu projekta realiziralo eno inovacijo.