Superplastifikator

Uporablja se kot superplastifikator za izboljšanje lastnosti betona, sveže in suhe malte, kot tudi za izdelavo lepil za keramiko, steklo in druge materiale.

SUPERPLASTIFIKATORJI NA MELAMINSKI OSNOVI

Sulfonirani polikondenzacijski produkti na osnovi melamina, v skladu z zahtevami standardov EN 934-1 in EN 934-2:T3.1/3.2, ki se uporabljajo za regulacijo konsistence in zmanjšanje količine vode v mešanicah na osnovi cementa in kalcijevega sulfata.

MELAPRET AAS 40

V tekoči obliki, ki se uporablja predvsem v mešanicah na osnovi cementa.

MELAPRET AAS 45

V tekoči obliki, ki se uporablja pred- vsem v mešanicah na osnovi cementa.

MELAPRET AAS 40/G

V tekoči obliki z učinkom zavlačevanja vezanja, ki se uporablja predvsem v mešanicah na osnovi kalcijevega sulfata.

MELAPRET AAS 40/LF

V tekoči obliki z nizko vsebnost jo prostega formaldehida.

MELAPRET AAS 40/NS

V tekoči obliki, primeren za uporabo pri nizkih temperaturah okoli 0°C.

MELAPRET AAS 100

V prahu za suho mešanje, ki se uporablja v mešanicah na osnovi cementa in kalcijevega sulfata.

MELAPRET AAS 100/G

V prahu za suho mešanje z učinkom zavlačevanja vezanja, ki se uporablja v mešanicah na osnovi kalcijevega sulfata.