Varstvo pred nesrečami

MELAMIN Kemična tovarna d.d. Kočevje se zaveda, da s svojim delovanjem vpliva na okolje in predstavlja tudi tveganje za nesrečo povezano s kemikalijami, saj je naša osnovna dejavnost proizvodnja različnih tipov plastičnih mas. Tveganje je predvsem povezano z našimi surovinami, ki so mnoge razvrščene med nevarne kemikalije.

Družba Melamin kvaliteto delovanja potrjuje s certifikatoma ISO 14001:2015 in ISO 9001:2015. Politika vodenja jasno potrjuje, da sta za nas enako pomembna kakovost izdelka in s tem zadovoljen kupec, kot tudi ustrezno ravnanje z okoljem.

Ustrezno ravnanje z okoljem je predvsem usmerjeno v:

Stalno zmanjševanje negativnih vplivov na okolje
Usmerjanje razvoja v okoljsko bolj sprejemljive izdelke in tehnologije
Spremljanje in merjenje pomembnih vplivov na okolje
Uresničevanje zakonskih in drugih zahtev
Dvig zavesti vseh zaposlenih o pomembnosti ustreznega ravnanja z okoljem
Spremljanje mnenj zainteresiranih javnosti in uresničevanje njihovih upravičenih zahtev

 

Zaradi prepoznanih tveganj za večjo nesrečo povezano z uporabo nevarnih kemikalij pa smo vzpostavili naslednje sistemske ukrepe:

Prepoznavanje tveganj za nesrečo v vseh dejavnostih, ki potekajo v družbi
Oceno tveganj za nesrečo v obstoječih tehnologijah
Določitev vseh ukrepov za zmanjšanje tveganj in njihovo upoštevanje v praksi
Zagotovitev sredstev za uresničevanje organizacijskih ukrepov, preventivno vzdrževanje obstoječe opreme in investiranje le v varno opremo in tehnologije
Informiranje vseh zaposlenih v družbi o tveganjih za posamezne nesreče in ustrezno preventivno usposabljanje
V primeru vpeljave novih tehnologij, novih procesov ali novih nevarnih kemikalij na novo določiti in ovrednotiti vsa tveganja in v naprej pripraviti ustrezne ukrepe, s katerimi se bo ustrezno preprečevalo morebitne nesreče
Redno spremljanje varnostnih ukrepov in preverjanje v praksi
Analiziranje vseh nesreč in stanj, ki bi lahko privedla do večje kemijske nesreče

 

Ker pa bi bila morebitna nesreča lahko povezana tudi z okolico tovarne, bomo za zmanjšanje nevarnosti in dobro obveščenost poskrbeli na naslednje načine:

O prepoznanih tveganjih za nesrečo bomo obvestili krajane mesta Kočevje
Posredovali jim bomo informacije o morebitnih zaščitnih sredstvih in le-te pripravili v primeru, da bi bilo to potrebno
Naše načrte zaščite in reševanja bomo uskladili z občinskimi načrti
V primeru, da v področje kamor segajo naši vplivi v primeru nesreč pridejo novi uporabniki kemikalij, bomo preverili morebitne interakcije, ki bi povečale tveganja za kemijsko nesrečo
Krajane bomo obvestil o morebitnih nesrečah in stanjih, ki bi lahko privedli do kemijske nesreče

 

Poročilo o odgovornem ravnanju:

Melamin d.d. Kočevje je podpisnik iniciative kemijske industrije o odgovornem ravnanju, preko katere redno spremlja pomembne negativne vplive na okolje, zdravje delavcev in varstvo pri delu. O svojem delovanju na vseh treh področjih pripravljamo letno poročilo, ki je v celoti na razpolago pri pooblaščencu za varstvo okolja.

Dostopnost podatkov o ravnanju z okoljem:

Politika vodenja in zasnova varstva pred kemijskimi nesrečami pa sta na razpolago tudi na naši spletni strani, kjer tudi podajamo povzetek našega ravnanja z okoljem ter plane in uresničene naloge v zadnjem letu. Na spletni strani so na razpolago tudi informacije o varnostnih ukrepih družbe Melamin.

Kompletni podatki ocene tveganja za kemijsko nesrečo in načrti zaščite in reševanja so na razpolago občinskemu štabu civilne zaščite, ki jih lahko uporabi za pripravo načrtov zaščite reševanja za celotno občino.

 

INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH