Vizitka

MELAMIN

Kemična tovarna d.d. Kočevje
Tomšičeva cesta 9
SI 1330 Kočevje
Slovenija
Skrajšano ime: Melamin d.d. Kočevje
T  +386 1 8959 300
F  +386 1 8959 480
E  info@melamin.si
W www.melamin.si

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Številka vpisa:1/00550/00Osnovni kapital: 1.725.395,88 EUR. Ni nevplačanih vložkov.
Predsednik uprave: Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.
Predsednik nadzornega sveta: Samo Vidmar
Člana nadzornega sveta:
Ksenija Poljanec in Tatjana Strnad
Identifikacijska št.: SI25398687
Matična številka: 5034043000
Poslovni račun: SI56 02320 0017224392
pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana

Družba je davčni zavezanec