Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 9.9. do 6.10.2022

VARSTVO OKOLJA

METEORNE VODE

 • Sanacija ugotovljenih poškodb na meteorni kanalizaciji je bila uspešno izvedena. Vse meteorne kanalizacije so v normalnem obratovanju.

PITNA VODA

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja.

ZEMLJA

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja.

 

VARSTVO PRED NESREČAMI

POŽARNO VARSTVO

 • Vsi pritipožarni sistemi v podjetju, ki niso bili uničeni normalno obratujejo. Izvaja se stalna (24/7) požarna straža na lokaciji podjetja ter fizično varovanje celotne lokacije tovarne. Na lokacijah, kjer se je ponovno zagnala proizvodnja se izvaja ustrezen nivo protipožarne zaščite.

NEVARNE SNOVI NA LOKACIJI

 • Zaradi ponovnega zagona dela tovarne je na lokaciji prisotna omejena količina nevarnih snovi. V podjetju načrtujemo postopno vzpostavitev vseh proizvodnih programov, razen izdelkov ki vsebujejo epiklorhidrin. Skladiščenje epiklorhidrina ter proizvodnja izdelkov, kjer se uporablja epiklorhidrin se bo predvidoma selila na novo lokacijo.

DEKONTAMINACIJA OBMOČJA

 • Dekontaminacija območja je bila v celoti izvedena.

REKONSTRUKCIJA TOVARNE

 • Na lokaciji se pospešeno nadaljujejo dela rekonstrukcije tovarne. V mesecu oktobru 2022 je predviden zagon dveh proizvodnih reaktorskih linij (R-10 in R-11) ter destilacijskih kolon.
 • Trenutno v podjetju obratujejo:
  • Kotlovnica na biomaso (100%) in ostali energetski podporni sistemi
  • Čistilna naprava za odpadne vode
  • Čistilna naprava za odpadni zrak (vodni pralnik, sistem za čiščenje odpadnega procesnega zraka s postopkom termične oksidacije je pripravljen na začetek obratovanja)
  • Obutvena industrija (100%)
  • Lesna industrija (100%)
  • Kemijska industrija (cca. 30%)
   • Reaktorska linija R9 (obrat H3M)
   • Mešalnica Silomela (promotor adhezije za gumarsko industrijo)
   • Reaktorska linija R1 (obrat SMOLE II)
   • Reaktorska linija R2 (obrat SMOLE II)
   • Reaktorska linija KR-1 in KR-2 (pripravljena na začetek obratovanja)

 

NOVA LOKACIJA

 • V zvezi z novo lokacijo intenzivno tečejo predvidene aktivnosti. Do 15.10.2022 je predviden zaključek študije izbire najprimernejših lokacij v občini Kočevje.

 

6.10.2022
Igor Mihelič
Peter Maležič

12 OS-komisija 6.10.2022 (144.2 KiB)